Styret i Saltdal Utvikling består av 5 medlemmer. Styret velges av kommunestyret med en funksjonstid på 2 år.

  • Styreleder –         Truls Paulsen
  • Nestleder –          Trine Kristensen
  • Styremedlem –   Steinar Maarnes
  • Styremedlem –   Karl Peter Johansen
  • Styremedlem –    Tove Berre

Varamedlem Astri Larsen